Externisté.cz - nabídka práce, brigády, přivýdělek

Zpracování osobních údajů

 

Základní informace:

Vámi svěřené osobní údaje budou sloužit výhradně pro účely služby externiste.cz. Jako správce se zavazujeme, že Vaše osobní údaje nebudeme zpřístupňovat třetím osobám žádným jiným způsobem, než je jejich oficiální prezentace na webových stránkách www.externiste.cz, a to na základě Vašeho souhlasu a jen ve Vámi poskytnutém rozsahu.

 


 

Souhlas:

Kliknutím na tlačítko Registrovat umístěné pod registračním formulářem na webových stránkách www.externiste.cz dobrovolně poskytuji společnosti ADVIN base s.r.o., IČ: 28649249, se sídlem Stupkova 18, Olomouc, 779 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl C, vložka 45210 ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. (dále také „Správce“) souhlas se zpracováním mých osobních údajů, které jsem do výše zmíněného formuláře uvedl, včetně mé fotografie, a to pro účely použití v rámci služeb nabízených na webových stránkách www.externiste.cz (dále jen „údaje“).

Beru na vědomí, že mé údaje bude správce zpracovávat formou počítačové databáze v rozsahu, v jakém je poskytuji a k účelům spojeným s provozem webu www.externiste.cz, zejména k poskytování třetím osobám, jimiž jsou návštěvníci webových stránek www.externiste.cz, především tedy zájemci o získání externích pracovníků.

Mnou poskytnuté údaje mohou být také využívány pro účely marketingu ADVIN base s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely webu externiste.cz uděluji na dobu 12 měsíců a pro marketingové účely společnosti ADVIN base s.r.o. na dobu do odvolání.

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje v registračním formuláři jsou relevantní, správné, pravdivé a právně nezávadné a souhlasím, aby správce do obsahu mého profilu zasáhl nebo jej zablokoval, bude-li mít za to, že mnou uvedené údaje nejsou pravdivé nebo relevantní. Beru na vědomí, že výlučně odpovídám za právní nezávadnost a věcnou správnost obsahu mnou poskytnutých informací při registraci.

Správce neručí za to, jakým způsobem budou třetí osoby se získanými údaji nakládat.

 

Další informace související se zpracováním osobních údajů

V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny uživatele, kteří poskytnou společnosti ADVIN base s.r.o. své osobní údaje, informujeme o těchto jejich zákonných právech:

Každý subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem (zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování), může A) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, B) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil tento vzniklý stav, formou znepřístupnění, provedení opravy, doplnění anebo likvidací osobních údajů. 
Je-li žádost subjektu údajů oprávněná, správce nebo zpracovatel neprodleně odstraní závady. 
Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Souhlas s poskytnutím osobních údajů se potvrzuje při registraci uživatele EXTERNISTE.CZ, a to zaškrtnutím políčka „SOUHLASÍM S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ“


 

 

 • fotografie
  JazzBoo
 • manažerské
  manažersk.
 • úklid, údržba a čištění
  pomocníci
 • ostraha, bezpečnostní služby
  ostraha, b.
 • němčina
  němčina
 • reklama
  reklama
 • reklama, marketing, media
  reklama, m.
 • malba, kresba, grafika
  obraz