Externisté.cz - nabídka práce, brigády, přivýdělek

Obchodní a registrační podmínky

1. Provozovatel

Provozovatelem webu a služby EXTERNISTE.CZ je společnost ADVIN base s.r.o., IČ: 28649249, se sídlem Stupkova 18, Olomouc, 779 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl C, vložka 45210 (dále také „Provozovatel“) 

 

 

2. Ochrana soukromí

Vámi svěřené osobní údaje budou sloužit výhradně pro účely služby EXTERNISTE.CZ. Jako správce osobních údajů se provozovatel zavazuje, že Vaše osobní údaje nebude zpřístupňovat třetím osobám žádným jiným způsobem, než jejich oficiální prezentací na webových stránkách www.externiste.cz, a to na základě Vašeho souhlasu a jen ve Vámi poskytnutém rozsahu. Více na stránce Zpracování osobních údajů.

 

 

3. Registrace do katalogu EXTERNISTE.CZ

Pro umožnění zápisu do katalogu EXTERNISTE.CZ je vyžadována registrace. Ta se provádí vyplněním alespoň povinných položek, označených hvězdičkou v registračním formuláři. Registrace do katalogu EXTERNISTE.CZ bude umožněna pouze fyzickým osobám, nikoliv obchodním nebo výrobním společnostem.

 

Díky registraci získáte:

 • Zařazení do přehledného Katalogu externistů
 • Vytvoření osobní prezentace
 • Zařazení až do pěti kategorií
 • Uvedení Vašich referencí

 

4. Rozsah poskytnutých informací

Co nejpřesnějším, výstižným a detailním uvedením informací o Vaší pracovní nabídce si zajistíte přísun takových pracovních nabídek, které budou nejlépe odpovídat Vašemu očekávání.

Položky, které nejsou označeny jako povinné proto také doporučujeme řádně vyplnit.

Externisté, jejichž profily budou vyplněny nejpodrobněji a budou obsahovat také fotografii, budou zobrazováni přednostně.

 

5. Fotografie

Zveřejnění fotografie je položkou nepovinnou, ale velice doporučenou, protože přiblíží Vaši osobu potenciálním zájemcům o spolupráci s Vámi a významně pomáhá k získávání zakázek.

Profily s fotografií jsou ve výsledcích vyhledání externistů upřednostňovány a zobrazují se na předních pozicích, profily bez fotografie jsou zobrazeny až na následujících místech.

 

6. Cena za zápis v katalogu EXTERNISTE.CZ

Zápis v katalogu EXTERNISTE.CZ je zpoplatněn částkou 1 200 Kč ročně (vč. DPH). Platbu lze realizovat z Vašeho bankovního účtu.

 

7. Období platnosti zápisu do katalogu EXTERNISTE.CZ

Zápis v katalogu EXTERNISTE.CZ je platný po dobu 12 měsíců ode dne provedení zápisu. Následně je nutné provést prodloužení zápisu, již bez nutnosti nové registrace.

 

8. Práva provozovatele

ADVIN base s.r.o. si jakožto provozovatel vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registraci zrušit, pokud byla provedena jako bezplatná.
Provozovatel neručí za to, jakým způsobem budou třetí osoby nakládat s údaji zveřejněnými na webu www.externiste.cz

Provozovatel nenese zodpovědnost za činnost svých uživatelů.

 

9. Další ujednání

Účastník je povinen pro registraci sdělovat údaje pravdivě a úplně.

ADVIN base s.r.o. je oprávněn tyto podmínky měnit a tyto změny jsou pro návštěvníky a uživatele webu EXTERNISTE.CZ závazné od okamžiku jejich zveřejnění.

Souhlas s obchodními a registračními podmínkami se potvrzuje při registraci uživatele EXTERNISTE.CZ, a to zaškrtnutím políčka „SOUHLASÍM S OBCHODNÍMI A REGISTRAČNÍMI PODMÍNKAMI“

 

 

 • tiskoviny
  ich
 • servisy a opravářství
  servisy a .
 • hodinový manžel - řemeslná pomoc v domácnosti
  hodinový m.
 • překlady a tlumočení
  překlady
 • účetnictví - vedení
  Katka
 • počítače - SW, HW, sítě, internet
  počítače -.
 • doprava a přeprava
  doprava a .
 • administrace
  I