Eva Balíková

Ing. Eva Balíková

ekologie


Na Valtické 43, Břeclav, 69141
Mobil:
776868898
To se mi líbí

Specialista pro ochranu životního prostředí a EMS

Ochrana životního prostředí – externí ekolog
Vodní hospodářství
1. zpracujeme Vám veškerou dokumentaci požadovanou státní správou
2. vyřídíme potřebná povolení, která Vám legislativa ukládá (povolení k nakládání s vodami apod.)
3. zajistíme Vám vedení požadovaných dokumentací dle zákona
4. zpracujeme havarijní plány a plány opatření pro případ úniku látek nebezpečných vodám
5. odebereme vzorky všech druhů vod a zajistíme jejich analýzu oprávněnými laboratořemi
6. zajistíme Vám stálý konzultační servis, kde Vám zodpovíme veškeré vaše dotazy
Například sankce za nedovolené vypouštění odpadních nebo důlních vod je stanovena až na 10 000 000 Kč, za nezpracování havarijního plánu činní až 50 000 Kč a sankce za nedovolené nakládání se závadnými látkami je stanovena až do 5 000 000 Kč.
Odpadové hospodářství
1. zajišťujeme pravidelnou kontrolu zařazení produkovaných odpadů dle aktuálního katalogu odpadů
2. průběžné zpracovávání evidence odpadů
3. zpracování ročního evidenčního hlášení pro příslušný orgán státní správy
4. zpracování ILNO (identifikační listy nebezpečných odpadů) a popisků odpadů
5. zpracování základních popisů odpadů (ZPO)
6. zpracování potřebných provozních a havarijních řádů
7. konzultační a poradenský servis v dané oblasti
Například sankce za nevedení průběžné evidence odpadů činní až 1 000 000 Kč, sankce za nestanovení odpadového hospodáře až 10 000 000 Kč a sankce za nakládání s nebezpečnými odpady, bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním, je stanovena v maximální výši 50 000 000 Kč.

Ochrana ovzduší
1. zajišťujeme vedení požadovaných evidencí, dokumentů a provozních řádů pro příslušné zdroje znečišťování ovzduší
2. zpracování povinného ročního hlášení o zdrojích znečišťování ovzduší dle zákona
3. zpracování autorizovaných posudků pro zdroje znečišťování ovzduší
4. zajištění měření emisí
5. konzultační a poradenský servis v dané oblasti
Například sankce za nevedení souhrnné provozní evidence nebo nepředání této evidence příslušnému orgánu státní správy činní až 1 000 000 Kč.
Nakládání s chemickými látkami a přípravky
1. dohled nad nakládáním s chemickými látkami odborně způsobilou osobou
2. zpracování Pravidel pro bezpečné nakládání
3. pravidelné školení dle zákona
4. vedení evidence chemických látek
5. zpracování protokolů o zařazení podniku dle zákona 59/2006 Sb., v platném znění
6. zpracování Bezpečnostních zpráv
7. zajistíme výkon činnosti tzv. odborně způsobilé osoby podle zákona o ochraně zdraví
8. provádíme také pravidelné revize bezpečnostních listů od dodavatelů a zpracování bezpečnostních listů nových
Sankce za nezajištění označení látek nebo přípravků je stanovena až do výše 3 000 000 Kč.

Cenová nabídka pro tento obor: Dle konkrétních požadavků zpracuji cenovou nabídku


Kontaktujte tohoto externistu

 
 
 
 
Opište prosím kód z obrázku
 
 
 
Působnost
Jihomoravský kraj
 

 
Zařazeno v kategoriích

ekologie

 

 
Způsoby spolupráce

Dohoda o provedení práce, pracovní činnosti

 

 
 
 

 

 • ostraha, bezpečnostní služby
  ostraha, b.
 • design - grafický
  design - g.
 • finanční poradenství
  f. finance
 • design
  Marek
 • úklid, údržba a čištění
  pomocníci
 • informační systémy
  informační.
 • tiskoviny
  korektury
 • poradenství v obchodní činnosti
  poradenstv.